A- A A+

Aktualności

 • Plakat informacyjny dot. zapobiegania zakażeniem koronawirusem 

  Podstawowe środki ochronne przeciwko nowemu koronawirusowi wywołującemu chorobę COVID-19. 800 190 590 - numer infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącej postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem Informacje można uzyskać również na stronie Ministerstwa Zdrowia Plakat informacyjny dot. zapobiegania zakażenia koronawirusem

  Czytaj więcej
 • Zalecenia i informacje dotyczące koronawirusa

  Znajdą tu Państwo informacje i zalecenia dotyczące posterowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawiusem, a także o ochroną przed nim. Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, ogólnym zmęczeniem. Wirus przenosi się...

  Czytaj więcej
 • Powszechny Spis Rolny 2020 podstawowe informacje

  Podstawowe informacje o Powszechnym Spisie Rolnym 2020 Statystyka publiczna zapewnia rzetelne, obiektywne i systematyczne informowanie społeczeństwa, organów państwa i administracji publicznej oraz podmiotów gospodarki narodowej o sytuacji ekonomicznej, demograficznej, społecznej oraz środowiska naturalnego. Wypełnienie tego zobowiązania gwarantuje m.in. realizacja spisów rolnych....

  Czytaj więcej
 • Sprawniejsze OSP

  W sobotę do jednostki OSP Stare Bogaczowice dotarł lekki samochód pożarniczy ratowniczo-gaśniczy. Jego wyposażenie składające się ze sprzętu służącego ograniczeniu lub likwidacji zagrożeń, tj. zestaw do ograniczania, zbierania i odtłuszczania rozlewisk olejowych i innych substancji chemicznych na drogach i innych...

  Czytaj więcej
 • Zaproszenie na zebranie

  Wójt Gminy Stare Bogaczowice informuje o zmianie terminu zebrania wiejskiego w Jabłowie.   Zebranie odbędzie się  w dniu 10 listopada 2017 roku (piątek) o godzinie 17.00 -pierwszy termin, drugi termin - godzina 17.30 w świetlicy wiejskiej w Jablowie przy ul. Głównej 37....

  Czytaj więcej
 • Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego

  Zakończył się  konkurs fotograficzny ogłoszony przez urząd Gminy Stare Bogaczowice o temacie : „Człowiek i jego pasje - życie codzienne mieszkańców gminy Stare Bogaczowice" Z zaproszenia Wójta Gminy Stare Bogaczowice Mirosława Lecha do udziału w konkursie skorzystało 8 autorów fotografii....

  Czytaj więcej
 • Ostatni odcinek drogi

  Trwa ostatni etap budowy nawierzchni drogi do ul. Wrony w Starych Bogaczowicach. Na odcinku 43m układane są krawężniki, płyty ubezpieczające skarpy i już w tym tygodniu zostanie położona nawierzchnia z kostki betonowej.  I tak po raz pierwszy mieszkańcy będą mogli...

  Czytaj więcej
 • Porządkowanie rzeki

  Gmina Stare Bogaczowice zawarła porozumienie z Rejonowym Zarządem Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w sprawie współfinansowania czyszczenia koryta rzeki Strzegomki w Starych Bogaczowicach. W ramach prac zostaną usunięte samosiejki drzew i krzewów oraz wyrównane zostanie koryto rzeki. Do końca listopada zostanie oczyszczony...

  Czytaj więcej
 • Oświadczenie Wójta Gminy

  16 października, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Bogaczowice, odbyła się konferencja prasowa poświęcona wydarzeniom z dnia 12 października b.r. Tego dnia włodarze gminy, na wniosek prokuratora rejonowego w Wałbrzychu, zostali doprowadzeni na przesłuchanie do prokuratury rejonowej w Wałbrzychu przez...

  Czytaj więcej
 • Dzień Nauczyciela

  Szanowni Państwo, Wychowawcy i Pracownicy Oświaty Święto Edukacji Narodowej to czas przyjmowania przez Was życzeń i jakże uzasadnionych podziękowań. W imieniu Samorządu Gminy Stare Bogaczowice pragnę wyrazić uznanie dla Waszej pracy oraz słowa wdzięczności za trud dydaktyczny i wychowawczy. W...

  Czytaj więcej
 • Ostrzeżenie

  W związku z zanieczyszczeniem drogi z Szczawna -Zdroju do Dobromierza przez rozlany olej napędowy pracownicy Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu do godz. 14.30 prowadzili prace neutralizujące wyciek. Po pracach tych nawierzchnia pokryta jest sypkim piaskiem, który może powodować...

  Czytaj więcej