Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach

ul. Główna 132
tel. (74) 845-27-30, 845-22-20
fax (74) 845-22-66


http://www.gops-starebogaczowice.com.pl/