Szanowni Państwo,

W związku z realizacja projektu "Bezpieczny Senior - samopomoc międzypokoleniowa" (zadanie jest współfinansowane ze środków w ramach rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych "Aktywni+" na lata 2021 - 2025, Edycja 2022) kieruje do Państwa prośbę dotycząca współpracy.

Działania przewidziane w ramach projektu dedykowane są osobom starszym w wieku 60+ zamieszkującym gminy: Stare Bogaczowice, Szczawno-Zdrój oraz każdą z gmin powiatu kamienno-górskiego. Priorytetowo do projektu zakwalifikowane zostaną osoby doświadczające trudności życiowych i/lub niepełnosprawne w związku z chorobami:

- autoimmunologicznymi typu Parkinson, Alzheimer, stwardnienie rozsiane,

- nowotworami,

- kardiologicznymi,

- innymi ograniczającym zdolność samodzielnej egzystencji.

Celem budowania lokalnych sieci wzajemnego oparcia, budowania relacji międzypokoleniowych i uwrażliwienia środowiska na problemy i potrzeby osób niesamodzielnych z w.w. kategorii do projektu zostaną zakwalifikowane również:

- osoby w wieku 60+ w najbliższym otoczeniu osób wyżej wymienionych,

- osoby w wieku poniżej 60 r.ż. (członkowie rodziny, wspólnoty, młodzieży).

Grupa ta będzie miała na celu wsparcie osób zależnych w samodzielności, niesienie bezinteresownie pomocy sąsiedzkiej w potrzebie, zaspokajanie potrzeb towarzyskich i więzi w ramach organizowanych wydarzeń i wyjazdów (wspólne wyjścia i wyjazdy, pomoc przy dotarciu, umówienie do specjalisty etc.).

W ramach projektu oferujemy organizację następujących form wsparcia:

- sąsiedzkich samopomocowych międzypokoleniowych grup towarzyskich (realizacja filmu międzypokoleniowego, spotkań integrujących typu: wspólne towarzyskie spotkania, kawiarenki i wieczorki tematyczna, pikniki, ogniska i animacje),

- poradnictwa specjalistycznego (psychologiczne, obywatelsko-prawne),

 - kolonii międzypokoleniowych dla 20 osób niesamodzielnych (wyjść i wyjazdów, planowane kilkudniowe pobyty np. Kotlina Kłodzka, Mazury).

Być może w Państwa otoczeniu, rejestrze osób, których świadczona jest przez Państwa pomoc znajdują się osoby, które szczególnie potrzebują takiego wsparcia. Prosimy o pomoc w dotarciu do tychże osób i dystrybucję informacji. W przypadku zainteresowania jesteśmy gotowi przybyć na spotkanie informacyjne z zainteresowanymi osobami. 

Kontakt:

ul. Ratuszowa 3/6

Szczawno-Zdrój

tel. 796 466 291