Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu Gminy Stare Bogaczowice

Nazwa Firmy

Dane adresowe

Data obowiązywania zezwolenia

Rodzaj świadczonych usług

Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i 

Kanalizacji Sp. z o.o.

Aleja Wyzwolenia 39 58-300 Wałbrzych

31.08.2027

rodzaj świadczonych usług: opróżnianie zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych

Usługi Komunalne Danuta Walczak

ul. T. Kościuszki 15g/2

58-400 Kamienna Góra

30.11.2028

rodzaj świadczonych usług: opróżnianie zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych

Transport Samochodowy 

Chromy Romuald

Burkatów 11

58-114 Lubachów

07.07.2030

rodzaj świadczonych usług: opróżnianie zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych

Eugeniusz Nejwer

ul. Skłodowskiej-Curie 11/4

58-400 Kamienna Góra

26.10.2031

rodzaj świadczonych usług: opróżnianie zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych

PPUH ,,MAXER” Sp. z o.o.

ul. Wiejska 14

58-340 Głuszyca

24.03.2026

rodzaj świadczonych usług: opróżnianie zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych

AL*MI*WER Marcelina Niemasik

ul. Jeleniogórska 25/4

58-400 Kamienna Góra

30.04.2031

rodzaj świadczonych usług: opróżnianie zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych

mToilet Sp. z o. o.

ul. Toruńska 31, 03-226 Warszawa

01.12.2032 r.

rodzaj świadczonych usług: opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

F.H.U. AUTO-PLUS Waldemar Bobowski

ul. Strzegomska 41A, 58-160 Świebodzice

01.12.2032 r.

rodzaj świadczonych usług: opróżnianie zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych