XXXVII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Stare Bogaczowice w dniu 25 kwietnia 2023 r. godz. 14:00 w Gminnym Centrum Biblioteczno – Kulturalnym w Starych Bogaczowicach

Porządek obrad

1. Otwarcie Sesji.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Podjęcie Uchwały Rady Gminy Stare Bogaczowice w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2023.

4. Podjęcie Uchwały Rady Gminy Stare Bogaczowice w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Bogaczowice.

5. Zamknięcie obrad.

Link do przednich porządków obrad Rady Gminy Stare Bogaczowice