Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, iż w dniach od 6 do 9 czerwca 2022 roku prowadzone będą prace w zakresie drogowych wykopów w skale z wykorzystaniem materiałów wybuchowych.