Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, iż w dniu 13 czerwca 2022 roku prowadzone będą prace w zakresie drogowych wykopów w skale z wykorzystaniem materiałów wybuchowych.