Administrator danych,                                           Wójt Gminy Stare Bogaczowice

adres jego siedziby,                                              ul. Główna 132 58-312 Stare Bogaczowice

adres e-mail,                                                         urzad@starebogaczowice.ug.gov.pl

numer telefonu                                                    tel. 74 845 22 20

numer REGON                                                     000539319


Inspektor Ochrony Danych,                               Małgorzata Rybińska

adres jego siedziby,                                                ul. Główna 132, 58-312 Stare Bogaczowice

numer telefonu,                                                   tel. 74 845 22 20

adres e-mail                                                          iod@starebogaczowice.ug.gov.pl