Wieś w 1305 roku wymieniona w Liber Fundationis Episcopatus Vratislaviensis jako „Gablow, district circa Landeshuttam ".

W 1369 roku wieś stanowiła własność Hansa von Czetritza z Czarnego Boru. Podczas wojen husyckich w latach 1425/1427 Jabiów był prawdopodobnie zniszczony. Jabłów po­zostaje w posiadaniu rodu Czettritzów do XIX wieku — do majątku w Strudze Jabłów należał do 1577 roku, później w dobrach związanych z Czarnym Borem:

1490 — Hans Czettritz; po 1493 — Siegmund Czettritz ze Strugi; 1553-1585 — Abraham von Czettritz; po 1585 — George Czettritz; 1654 —George Oswald von Cze­ttritz; 1830 — baronowa von Czettritz und Neuhaus.

W 1845 właścicielem dóbr był baron Otto von Zedlitz.

Kościół filialny, pierwotnie parafialny p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej wzniesio­ny został w drugiej połowie XVI wieku w miejscu kościoła średniowiecznego. Budowla murowana z kamienia, tynkowana; jednonawowa z oszkarpowanym prezbiterium; od stro­ny wschodniej wieża, przy północnej ścianie prezbiterium zakrystia. Kościół kryty dachem ceramicznym, dwuspadowym; nawa przykryta stropem drewnianym, prezbiterium skle­pione krzyżowo; okna o wykroju odcinkowym; we wschodniej ścianie prezbiterium — re­nesansowe, profilowane opaski kamienne okien. Z czasów przebudowy kościoła w XIX pochodzą neogotyckie, tynkowe dekoracje korpusu i wieża.

Cmentarz przykościelny w części starszej otoczony jest kamiennym murem, na planie zbliżonym do owalu. W południowej części usytuowany jest kościół, od wejścia aleja kasztanowców prowadzi w kierunku zachodnim da kaplicy cmentarnej; druga aleja, obej­mując łukiem budynek kościoła od zachodu wiedzie do kwatery z grobami, które znajdują się w nowszej, północno-zachodniej części założenia.

12 lutego 1654 nastąpiło przekazanie ewangelickiego kościoła do katolickiej parafii w Mieroszowie, potem do Boguszowa.

W 1559 funkcjonowało w miejscowości kopalnictwo rud żelaza. W latach 1591-1610 — czynne są kopalnie: Birke, Beschert Gluck, Eiche, Himmelfahrt Christi. Wydobycie rud srebra przerwała wojna trzydziestoletnia, dalszy rozwój nastąpił w końcu XVII wieku4. W 1830 roku czynne były 2 kopalnie węgla kamiennego Emilie Anna i Paul und Peter am Hochberge i kopalnia rudy srebra i ołowiu Ludwig; natomiast w 1845 roku kopalnie wę­gla: Emilie Anna i Erwunschte Zukunft. W 1854 podejmowano powtórne próby z wydoby­ciem rud srebra, ale i te w roku 1866 ponownie zaniechane.

Przed bitwą nad Kaczawą, od 1813 roku stacjonowały oddziały wojsk rosyjskich.

Jabłów należał do 1818 roku do dawnego okręgu bolkowsko-kamiennogórskiego księstwa świdnickiego, później został włączony do powiatu Kamienna Góra, na­tomiast po reformie administracyjnej w 1934 roku został przyłączony do powiatu wałbrzy­skiego.