Nabór wniosków na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych (szamb)


OGŁOSZENIE O NABORZE

UCHWAŁA WS UDZIELANIA DOTACJI

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA

WZÓR UMOWY NA OCZYSZCZALNIĘ

WZÓR UMOWY NA SZAMBO

WNIOSEK O ROZLICZENIE DOTACJI