Uchwała Nr XVII/122/2000 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 30 czerwca 2000 r.