STĘPNIK Alicja

Przewodnicząca Rady Gminy

GODYK-KIJEWSKA Andżelika

Z-ca Przewodniczącej Rady Gminy

KAMIŃSKA Izabela

Z-ca Przewodniczącej Rady Gminy

BRZOZA Damian


DROHOMIRECKI Adam


HARASIEŃSKA Sandra


KARCZMARZ Arkadiusz


KMIECIK Emila


KRÓL Lucyna


MIKULSKI Daniel


SOBCZAK Robert


SOBOTA Justyna


SOBOTA Wiktor


STARYBRAT Konrad


ZARZYCKA-ŻUREK Sara