RAJCA Aneta

Przewodnicząca Rady Gminy

KARCZMARZ Arkadiusz

Z-ca Przewodniczącej Rady Gminy

ZARZECZNY Ariel

Z-ca Przewodniczącej Rady Gminy

DATA Marzena


KAMIŃSKA Izabela


KMIECIK Emilia


KRÓL Lucyna


MIKULSKI Daniel


PODGÓRSKI Edward


PRYCZEK Tomasz


SOBOTA Justyna


STAŃKO Nina


STĘPNIK Alicja


ŚWITEŃKI Rodryg


UCHMANOWICZ Marcin