Przewodnicząca Rady Gminy Alicja Stępnik

pełni dyżur w każdy wtorek w godz. 15.00-17.00

w siedzibie Urzędu Gminy Stare Bogaczowice.


Możliwe jest również spotkanie w innym, wcześniej uzgodnionym terminie. 

W sprawie uzgodnienia spotkań poza terminem dyżuru należy dzwonić do Biura Rady Gminy pod nr telefonu 74 845 27 29.