Pałac wzniesiony w II połowie XVI w. przez ród Czettritzów początkowo miał charakter dworu obronnego. W XVII i XVIII przebudowany został na rezydencję barokową. Jego początkowa historia jest nieznana. Pierwsze wzmianki dotyczące pierwotnej budowli w Strudze zachowały się dzięki historii rodu Czettritz spisanej przez Hugo von Czettritz. Według autora już w 1453r. musiała istnieć w Strudze siedziba rycerska, określana jako “Gesetze”.

Pierwszym znanym właścicielem wsi był Heinmann de Adellungesbach (Struga). Po raz pierwszy został odnotowany jako świadek na dokumencie Konrada Reinchenabacha w Dzierżoniowie przed 23 lipca 1290r. W roku 1377 właścicielem wsi jest rycerz Urlich Schoff. Niestety nie miał męskiego spadkobiercy, więc Struga jako męskie lenno z powrotem trafiła w ręce króla czeskiego. W dniu 14 lutego 1453r. Hans von Golditz (starosta księstwa świdnicko-jaworskiego) sprzedał Strugę Hermanowi Czettritz. W latach 1545 do 1585 w Strudze mieszkał Abraham Czettritz, w tym okresie dokonał przebudowy zamku. Do dziś w portalu znajdują się herby jego i jego żony Marii von Nimptsch. W 1670r. Zmarł Jan Jerzy – na nim zakończyła się linia Czettritzów ze Strugi. Po jego śmierci Dolna Struga i Cieszów przeypadła Henrykowi Czettritz Neuhaus. Do rodu Czettriz należały także: Lubomin (niem. Liebersdorf), Cieszów (niem. Fröhlichedorf) wraz z ruiną zamku Cisów (niem. Zeiskenschloss), Mrowiny (niem. Konradswaldau), Czarny Bór (niem. Schwartzwaldau) i Jabłów (niem. Gablau). Pópźniej także dolna część Boguszowa (niem. Gottesberges), Laski (niem. Lässig) i Wilberg. Struga pozostawała w rekach rodu Czettriz aż do XVIIIw.

Od 1733r.wlaścicielem Górnej i Dolnej Strugi są spadkobiercy Krystiana von Kluges. Karol Ferdynand von Seher-Thoss odkupił od nich dobra, które po jego śmierci przejęła siostra Maria Eleonora. Wyszła ona za mąż za generała Prittwitz. Później właścicielką dóbr była Charlotta Zofia Tugendreich z domu von Lieres.

Na początku XIXw. Właścicielem Strugi był hrabia Zeithen. On dokonał kolejnej przebudowy pałacu. Następni właściciele nie są znani.

Badania archeologiczne wykonane na zlecenie obecnych właścicieli umożliwiły zlokalizowanie pierwotnej rezydencji w południowo-wschodniej części dzisiejszego Pałacu. Prawdopodobnie w 2 połowie XV w. była to czworoboczna, podpiwniczona wieża mieszkalna. Następnie do ściany północnej dobudowano prostokątną budowlę mieszkalną. Na przełomie XV i XVI w. powstał obiekt uznawany za wieżę.

W 1 połowie XVI w. dokonano kolejnej przebudowy – powstało zachodnie skrzydło pałacu. Świadczy o tym data wyryta na trzonie kolumny w narożnym, północno-zachodnim pomieszczeniu. W 2-giej połowie XVII w. lub na początku XVIII w. dobudowano przypory do ściany wschodniej i mur oporowy. Prawdopodobnie mur oporowy wzmacniał brzeg fosy biegnącej wokół całej budowli. Pod koniec XVIII w. dokonano ostatniej przebudowy – zlikwidowano przypory i zasypano domniemaną fosę.

z piaskowca portal główny. Pośrodku, nad wejściem znajduje się kamienny kartusz herbowy.

W pobliżu pałacu od strony wschodnio-północnej, znajduje się dwukondygnacyjna oficyna wzniesiona na Zespół Pałacowo-Parkowy w Strudze znajduje się przy drodze prowadzącej ze Szczawna Zdroju do Starych Bogaczowic. Pałac wzniesiony został z ceglano - kamiennych murów. Budowla jest trzykondygnacyjna, składająca się z czterech skrzydeł usytuowanych wokół małego - prostokątnego dziedzińca. W mansardowym dachu północnego skrzydła znajduje się niewielka ośmioboczna wieżyczka. W środkowej części fasady znajduje się wykonany rzucie w kształcie litery „L”. W dłuższym skrzydle od strony zachodniej , w przyziemiu znajdują się arkady.