W związku z potwierdzeniem zakażenia afrykańskim pomorem świń (ASF) u dwóch dzików znalezionych na terenie miasta Wałbrzycha, Wojewoda Dolnośląski wydał

w dniu 3 czerwca 2022 r. Rozporządzenie Nr 7, zmieniające rozporządzenie Nr 27

z dnia 18 października 2021 r., w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń

u dzików, w którym

miasto Wałbrzych oraz wszystkie gminy powiatu wałbrzyskiego

zostały określone jako obszar skażony (strefa objęta zakażeniem)ASF.

Afrykański pomór świńto groźna choroba wirusowa, na którą chorują wyłącznie świnie i dziki. Ludzie NIE SĄ wrażliwi na zakażenie wirusem ASF dlatego choroba ta nie stwarza dla nich zagrożenia dla zdrowia i życia.

Występowanie ASF wśród dzików stanowibardzo poważne zagrożenie dla trzody chlewnej. Wyznaczenie obszaru skażonego ASF na danym terenie powoduje dla producentów trzody chlewnej oraz myśliwych szereg ograniczeń i obostrzeń

w przemieszczaniu świń i dzików oraz sposobie zagospodarowania artykułówpochodzenia zwierzęcego od tych zwierząt.

Wirus ASF może przez długi czas utrzymywać się w zwłokach padłych dzików, dlatego powinny być one usuwane ze środowiska. W przypadku znalezienia padłego/padłych dzików fakt ten należy zgłosić do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wałbrzychu ( tel. 748481170 ,email – walbrzych@wroc.wiw.gov.pl ), lub miejscowych służb gminnych, miejscowych kół łowieckich lub służb leśnych t.j.Nadleśnictwa Wałbrzych albo do miejscowych leśnictw.