Robione porządki często skłaniają nas do wyrzucenia nagromadzonych odpadów. Nie wszystkie jednak odpady możemy wrzucić do pojemnika na odpady zmieszane czy do kontenerów w punktach do selektywnej zbiórki odpadów. Mamy w domach odpady problemowe: zużyte meble, dywany, meble ogrodowe, zużyte żarówki i świetlówki, opony, pozostały po remontach gruz czy pojemniki z resztkami farby itp. Co z takimi odpadami zrobić, kiedy na terenie Gminy nie jest w tym czasie prowadzona akcja zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego ? Najkorzystniej i najprościej – wywieźć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, czyli tak zwanego PSZOK-u.

Mieszkańcy Naszej Gminy mogą korzystać z poniższych Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:

PSZOK  w Kamiennej Górze, ul. Towarowa 49

od poniedziałku do piątku, w godzinach od 6:00 do 17:00 i w każdą sobotę od 9:00 do 13:00

PSZOK  w Boguszowie-Gorcach, ul. Brzozowa 1

od wtorku do piątku od 9:00 do 15:00

oraz w pierwszą i trzecia sobotę miesiąca sobota od 8:00 do 13:00

Wystarczy okazać dokument tożsamości potwierdzający, że jest się mieszkańcem Naszej Gminy i można bezpłatnie oddać odpady problemowe.

Szczegóły dotyczące funkcjonowania PSZOK-u wraz z zestawieniem przyjmowanych odpadów można znaleźć na stronie internetowej:

Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów