Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na 2023 rok


Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1343) Wójt Gminy Stare Bogaczowice wykonując zadania organizatora publicznego transportu zbiorowego określone w powyższej ustawie informuje o zamiarze zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.


1. Nazwa i adres właściwego organizatora transportu zbiorowego:
Gmina Stare Bogaczowice
ul. Główna 132
58-312 Stare Bogaczowice
tel. 74 8452 20
e-mail: urzad@starebogaczowice.ug.gov.pl 


2. Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia:
Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym Organizator dokona wyboru operatora poprzez zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z wyłączeniem procedury bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.


3. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnej, linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej, na których będą wykonywane przewozy:
1. określenie rodzaju transportu: gminne przewozy pasażerskie o charakterze użyteczności publicznej;
2. określenie sieci komunikacyjnej: gminne przewozy pasażerskie o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy Stare Bogaczowice, którą tworzy następujące linie komunikacyjne:
         1. Struga – Stare Bogaczowice – Nowe Bogaczowice – Gostków;
         2. Struga – Lubomin – Jabłów. 


4. Przewidywana data bezpośredniego zawarcia umowy:  29 grudnia 2022r.


5. Przewidywany czas trwania umowy oświadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego: 02 stycznia 2023 r. – 31 grudnia 2023 r. (12 miesięcy).


6. Zmiana informacji:  Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji.


7. Miejsce zamieszczenia niniejszego ogłoszenia:
- Biuletyn Informacji Publicznej;
- strona internetowa Gminy Stare Bogaczowice;
- tablica informacyjna przy Urzędzie Gminy Stare Bogaczowice;

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na rok 2023


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA

Od 1 lipca 2021 r. zostaje uruchomiony bezpłatny regularny transport specjalny dla mieszkańców Gminy Stare Bogaczowice na linii komunikacyjnej Stare Bogaczowice – Chwaliszów – Cieszów – Świebodzice oraz Stare Bogaczowice – Struga zgodnie z rozkładem jazdy umieszczonym na przystankach autobusowych.

Uprawnionymi do korzystanie z bezpłatnego regularnego transportu specjalnego będą mieszkańcy, którzy posiadają Kartę Mieszkańca.

Wnioski o wydanie Karty Mieszkańca należy składać do Sekretariatu Urzędu Gminy w Starych Bogaczowicach.

Wnioski dostępne są na stronie BIP Urzędu Gminy w Starych Bogaczowicach, w sklepie w Chwaliszowie ul. Główna 41, w siedzibie Urzędu Gminy oraz u kierowcy busa.


Od 3 października 2022 r.:

- Z powodu małego zainteresowania mieszkańców zostaje zawieszony kurs na linii Stare Bogaczowice – Struga – Lubomin.

- Kurs na linii Stare Bogaczowice – Nowe Bogaczowice – Gostków z Gostkowa o godzinach 8:20 i 10:00 zostaje wprowadzony do rozkładu jazdy do odwołania.

- Kurs na linii Świebodzice – Cieszów – Chwaliszów – Stare Bogaczowice odjazd z przystanku Świebodzice ul. Wolności koło targowiska ul. Wolności koło targowiska o godzinie 16:15 zostaje wprowadzony do rozkładu jazdy do odwołania.Rozkład jazdy dostępny u kierowcy i na stronie internetowej Gminy.

Kurs Stare Bogaczowice - Świebodzice, Świebodzice - Stare Bogaczowice obowiązujący od 03 października 2022 r.

Gostków – Nowe Bogaczowice – Gostków – Świebodzice i Świebodzice – Stare Bogaczowice – Nowe Bogaczowice – Gostków


Kursy bezpłatnego przewozu regularnego specjalnego na terenie Gminy Stare Bogaczowice obowiązuje od 25 września 2023 na linii Świebodzice – Stare Bogaczowice – Nowe Bogaczowice – Gostków


Rozkład jazdy komunikacji publicznej na terenie gminy.


Wałbrzych - Gostków

Gostków - Wałbrzych

Linia nr 8

Rozkład jazdy dla poszczególnych przystanków można sprawdzić na stronie http://rozklad.walbrzych.eu/