W raz z nastaniem jesieni na terenie Gminy zaczęły odbywać się spotkania integracyjne z mieszkańcami wsi na świeżym powietrzu.Dni pieczonego ziemniaka odbyły się na terenie sołectw Cieszów, Struga i Chwaliszów. W dwóch pierwszych miejscowościach były to pierwsze tak duże imprezy, na których wykorzystano Altany turystyczne sfinansowanych w formie umowy przyznania pomocy związane z realizacją operacji w ramach podziałania "Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania "Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem z zakresie "Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej".