A- A A+

Aktualności

 • Plakat informacyjny dot. zapobiegania zakażeniem koronawirusem 

  Podstawowe środki ochronne przeciwko nowemu koronawirusowi wywołującemu chorobę COVID-19. 800 190 590 - numer infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącej postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem Informacje można uzyskać również na stronie Ministerstwa Zdrowia Plakat informacyjny dot. zapobiegania zakażenia koronawirusem

  Czytaj więcej
 • Zalecenia i informacje dotyczące koronawirusa

  Znajdą tu Państwo informacje i zalecenia dotyczące posterowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawiusem, a także o ochroną przed nim. Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, ogólnym zmęczeniem. Wirus przenosi się...

  Czytaj więcej
 • Powszechny Spis Rolny 2020 podstawowe informacje

  Podstawowe informacje o Powszechnym Spisie Rolnym 2020 Statystyka publiczna zapewnia rzetelne, obiektywne i systematyczne informowanie społeczeństwa, organów państwa i administracji publicznej oraz podmiotów gospodarki narodowej o sytuacji ekonomicznej, demograficznej, społecznej oraz środowiska naturalnego. Wypełnienie tego zobowiązania gwarantuje m.in. realizacja spisów rolnych....

  Czytaj więcej
 • Wzory wniosków o świadczenia dla rodzin.

  Chcąc usprawnić składanie wniosków na nowy okres zasiłkowy informujemy, że można je pobrać ze strony http://www.mpips.gov.pl/ w zakładce wsparcie dla rodzin z dziećmi,  następnie wybierając wzory wniosków o świadczenia rodzinne. Podajemy również bezpośredni link : http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/

  Czytaj więcej
 • Dokończymy drogę

  Na wniosek Wójta Gminy, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznał 64 tys.zł na odbudowę drogi gminnej. Dzięki tej dotacji zakończone zostanie układanie nawierzchni na odcinku 80 metrów, na drodze łączącej ul.Wrony z ul. Główną biegnącą obok kaplicy św. Anny. 

  Czytaj więcej
 • Modernizacja szkoły

  Dziś w Wałbrzychu, Wójt Gminy podpisał umowę z Gminą Wałbrzych pełniącą funkcję instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, w imieniu której działa Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej. Przedmiotem umowy jest dofinansowanie "Kompleksowej modernizacji energetycznej budynku Zespołu Szkół w Starych...

  Czytaj więcej
 • Boisko dla Gostkowa

  W ramach konkursu "Odnowa Dolnośląskiej Wsi" gmina uzyskała środki finansowe na realizację zadania "Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Gostków". Pomoc finansowa z budżetu Województwa w wysokości 30 tys. zł. zostanie przeznaczona na wykonanie nawierzchni ze...

  Czytaj więcej
 • 500+

  Uwaga -  świadczeniobiorcy „500+” tj. świadczeń wychowawczych, zasiłków rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Zbliża się nowy okres zasiłkowy pobierania świadczeń wychowawczych, zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W związku z wprowadzeniem zmian w przepisach, które...

  Czytaj więcej
 • Atrakcje nad zalewem

  Nad zalewem w Starych Bogaczowicach trwa sezon wakacyjny. Codziennie goście mogą spróbować pysznego pstrąga, odpocząć na piaszczystej plaży oraz skorzystać z kąpieliska. W każdą sobotę, w godzinach 20:00 – 01:00, na terenie zalewu organizowane są dyskoteki pod chmurką. W najbliższy...

  Czytaj więcej
 • Inwestycje

  W Jabłowie przy remoncie drogi gminnej wykonano już sieć burzową i prowadzone są prace przygotowawcze do wykonania nawierzchni drogowej. W Strudze ułożono już rury w rowie, nad którymi zostanie wykonany chodnik na boisko sportowe.

  Czytaj więcej
 • Nowe boiska

  Realizowana jest budowa 3 boisk wielofunkcyjnych. Najbardziej zaawansowane prace są w Cieszowie, następnie w Chwaliszowie i Starych Bogaczowicach. Już w przyszłym tygodniu pierwsze z nich będzie gotowe do odbiorów.

  Czytaj więcej
 • Droga S3

  Budowa drogi S3 po stronie polskiej i D11 po stronie czeskiej to zadania priorytetowe obu rządów - powiedział w poniedziałek w Jaworze minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk.  Minister przypomniał, że droga ekspresowa S3 będzie gotowa do granicy z Czechami...

  Czytaj więcej
 • Na Pustelnik

  W roku ubiegłym starostwo wałbrzyskie wykonało nową nawierzchnię drogi z Gostkowa w kierunku Pustelnika, do granic powiatu.  A teraz Starosta Kamiennogórski wykonał remont części drogi w kierunku na Gostków. Jest nowa nawierzchnia, utwardzone pobocza, przepusty  i rowy. Do połączenia obu odcinków...

  Czytaj więcej