Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, iż w dniach od 26 do 29 kwietnia 2022 roku prowadzone będą prace w zakresie drogowych wykopów w skale z wykorzystaniem materiałów wybuchowych.