Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, iż w dniach od 4 do 7 maja 2022 roku prowadzone będą prace w zakresie drogowych wykopów w skale z wykorzystaniem materiałów wybuchowych.