Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
A- A A+

Aktualności

 • Zaproszenie na spotkanie 24 maja 2022...

                              ZAPROSZENIE Gmina Stare Bogaczowice, w ramach prowadzonego punktu konsultacyjno – informacyjnego, wspólnie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu serdecznie zaprasza mieszkańców Gminy i całego powiatu wałbrzyskiego, na...

  Czytaj więcej
 • Masz czas do 30 czerwca 2022...

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) to ewidencja, w której znajdują się kompleksowe informacje, dotyczące źródeł ogrzewania budynków. Celem jest stworzenia jest poprawa jakości powietrza walki ze smogiem i pomoc w wymianie tzw. "kopciuchów". Deklaracje muszą złożyć właściciele/zarządcy budynków mieszkalnych i...

  Czytaj więcej
 • PESEL dla uchodźców - pakiet pomocnych...

  Aby usprawnić obsługę obywateli Ukrainy opublikujemy pakiet dokumentów, który może usprawnić proces uzyskania PESEL. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych obywateli Ukrainy w związku z nadaniem numeru PESEL oraz prowadzeniem przez ministra właściwego ds. informatyzacji rejestru obywateli Ukrainy (po polsku...

  Czytaj więcej
 • Konkurs Działaj Lokalnie 2022 - nabór...

  Ośrodek Działaj Lokalnie Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne ”Granica” z siedzibą w Lubawce ul. Dworcowa 33 ogłasza nabór wniosków na  na terenie gmin i miast : Lubawka, Marciszów, Mieroszów, Czarny Bór, Stare Bogaczowice, Kamienna Góra (gmina wiejska), Kamienna Góra (miasto), Boguszów-Gorce...

  Czytaj więcej
 • Wsparcie psychologiczne dla uchodźców

  Obywatele Ukrainy mogą u nas uzyskać bezpłatne wsparcie psychologiczne, dzwoniąc pod następujące numery telefonów: - Centrum Psychoterapii HELP - numer 720 826 806 oraz 790 626 806 (pomoc w języku polskim i angielskim). - Polskie Forum Migracyjne - tel. 669...

  Czytaj więcej
 • Stare Bogaczowice – Pomoc na rzecz...

  Na terenie Naszej Gminy gościmy uchodźców z Ukrainy, uruchamiamy wpłatę darowizn w całości przeznaczoną dla Tych rodzin, która przeznaczona będzie na  rzeczy, których potrzebują najbardziej . Wpłaty można dokonywać na nr konta 05 1600 1462 1016 7807 9000 0020 Tytuł...

  Czytaj więcej
 • Otwarcie Klubu "Senior+" w Starych Bogaczowicach

  W dniu 2 lutego 2022 roku został oficjalnie otwarty Klub "Senior+" w Starych Bogaczowicach przy ulicy Głównej 149. Otwarcia dokonała Pani Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z Wójtem Gminy, w otwarciu uczestniczyli zaproszeni goście. Klub "Senior+" został utworzony w...

  Czytaj więcej
 • Altany rekreacyjne działają

  W raz z nastaniem jesieni na terenie Gminy zaczęły odbywać się spotkania integracyjne z mieszkańcami wsi na świeżym powietrzu.Dni pieczonego ziemniaka odbyły się na terenie sołectw Cieszów, Struga i Chwaliszów. W dwóch pierwszych miejscowościach były to pierwsze tak duże imprezy,...

  Czytaj więcej
 • Wymiana Źródeł Ciepła ważne informacje

  Instrukcja do formularza wniosku o udzielenie grantu Metodologia audytu uproszczonego Ogłoszenie o przystąpieniu do realizacji projektu grantowego Prezentacja Procedura realizacji projektu grantowego Wniosek o udzielenie grantu w PDF Wniosek o udzielenie grantu w word Wzór umowy o powierzenie grantu Wzór...

  Czytaj więcej
 • 19-04-2022

  Harmonogram robót strzałowych w 16 tygodniu...

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, iż w dniach od 20 do 22 kwietnia 2022 roku prowadzone będą prace w zakresie drogowych wykopów w skale z wykorzystaniem materiałów wybuchowych. Poniżej harmonogram robót strzałowych

  Czytaj więcej
 • 13-04-2022

  Wnioski na dofinansowanie kosztów demontażu, odbioru,...

  Gmina Stare Bogaczowice zaprasza chętnych do składania wniosków na dofinansowanie kosztów demontażu, odbioru, transportu do miejsca utylizacji i utylizacji wyrobów zawierających azbest oraz oczyszczenia terenu składowania wyrobów zawierających azbest z pyłu azbestowego. Dofinansowanie będzie udzielane w formie bezgotówkowej, tj. poprzez...

  Czytaj więcej
 • 09-04-2022

  Trening systemu wczesnego ostrzegania

  W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr BZ-WCZK.642.20.2022.BR z dnia 9 kwietnia 2022 r. na terenie Gminy Stare Bogaczowice zostanie przeprowadzony trening systemu wczesnego ostrzegania. W ramach treningu 10 kwietnia 2022 r. zostanie wyemitowany z wykorzystaniem syren alarmowych sygnał „Ogłoszenie...

  Czytaj więcej
 • 08-04-2022

  XIX edycji Ogólnokrajowego Konkursu dla rolników...

                                                                                                                                                                     Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne to jedno z wielu działań prewencyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, których celem jest poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach rolnych. Przedsięwzięcie realizowane jest...

  Czytaj więcej
 • 08-04-2022

  Targi Zdrowej Żywnosci 10.04.2022

  Już 10 kwietnia 2022 r. od godziny 11:00 do 14:00 zapraszamy na Targi Zdrowej Żywności w Starych Bogaczowicach parking przy Szkole Podstawowej ul. Główna 172. Plakat Targów Zdrowej Zywności

  Czytaj więcej
 • 06-04-2022

  Nowy Sołtys wsi Gostków

  W dniu 5 kwietnia 2022 r. podczas zebrania wiejskiego zwołanego przez Wójta Gminy Stare Bogaczowice z powodu rezygnacji ze funkcji  Sołtysa wsi Gostków Pani Moniki Trybuły odbyły się wybory uzupełniające na Sołtysa. Nowym Sołtysem została Pani Sara Zarzycka - Żurek.

  Czytaj więcej