W sobotę 10 grudnia w Teatrze Zdrojowym im. Henryka Wieniawskiego w Szczawnie-Zdroju miała miejsce uroczystość wręczenia Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie 9 parom, w tym 3 z gminy Stare Bogaczowice, które przeżyły w związku małżeńskim 50 i więcej lat. Zaszczytne honorowe wyróżnienie z tej okazji jest przyznawane decyzją Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Dostojnych jubilatów, którym na uroczystości towarzyszyły rodziny, przyjaciele i znajomi przywitali burmistrz Szczawna -Zdroju Marek Fedoruk, wójt Starych Bogaczowic Mirosław Lech, przewodnicząca Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju Ramona Bukowska - Mucha oraz kierownik miejscowego USC Grażyna Farmas. Tradycją tej pięknej uroczystości, która stanowi jej oprawę, jest zaproszenie jubilatów na kawę i ciasto do kawiarni „Teatralna” oraz muzyczny koncert zespołu „Futyma Quintet”. Po przywitaniu pary małżeńskie, które w tym roku obchodziły jubileusze pożycia małżeńskiego przeszły uroczyście do sali widowiskowej, gdzie odbyła się główna uroczystość i gdzie burmistrz Marek Fedoruk wraz wójtem Mirosławem Lechem oraz przewodnicząca Rady Ramona Bukowska-Mucha wręczyli jubilatom honorowe Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie i kwiaty. Jako pierwsi uhonorowani zostali państwo Helena i Stanisław Kisielowie ze Szczawna- Zdroju, którzy przeżyli razem 70 lat, co w tradycji nazywane jest jubileuszem kamiennym i co było pierwszym takim wydarzeniem w historii Szczawna -Zdroju od czasu organizacji jubileuszy przez USC. Kolejne pary uhonorowane zaszczytnymi medalami obchodziły w tym roku złote gody, czyli 50-lecie wspólnego pożycia i byli to: Maria i Michał Duszkowie, Maria i Edward Kocowie, Emilia i Gilbert Krella, Władysława i Kazimierz Niemczykowie, Łucja i Jerzy Rinkowie – mieszkańcy Szczawna-Zdroju oraz Stefania i Józef Strameccy z Jabłowa i Irena i Czesław Tobiaszowie ze Starych Bogaczowic oraz Krystyna i Jan Witkowiczowie ze Strugi. Wraz z medalami i życzeniami długich lat zdrowia i wszelkiej pomyślności jubilaci otrzymali pamiątkowe upominki od władz miasta i gminy, które będą przypominać im ten uroczysty dzień.