Trwają intensywne prace na drodze wojewódzkiej w Strudze od granicy z Lubominem do pierwszego rond obwodnicy Wałbrzycha. Pokonano już trudności związane ze skalistym poboczem i teraz powstaje chodnik na całym odcinku drogi. Wykonywana jest zatoka autobusowa a tuż obok jest już gotowa kładka dla pieszych. Na zakończenie na chodniku i jezdni zostanie położona nawierzchnia asfaltowa.

Również w Starych Bogaczowicach wykonywany jest chodnik na drodze powiatowej, w pobliżu sali sołeckiej. Jest to szczególnie niebezpieczny odcinek drogi - zakręt i głęboki rów. W rowie położono rury  i zasypano je tworząc podbudowę pod chodnik.