Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego przypomina o obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Dolnego Śląska w trwającym obecnie okresie zimowym, a w szczególności, w celu ochrony życia i mienia oraz zminimalizowania niekorzystnych zmian w środowisku, powodowanych ekstremalnymi zjawiskami tego okresu, prosi o bieżące monitorowanie stanu technicznego obiektów budowlanych oraz prowadzenie kontroli w zakresie usuwania przez właścicieli i zarządców śniegu zalegającego na tych obiektach.