Chciałbym Państwa namówić do zgłoszenia w Urzędzie Skarbowym swojego miejsca zamieszkania w gminie Stare Bogaczowice, tak by część podatku dochodowego  od osób fizycznych, który Państwo płacicie wpływała do kasy naszej gminy.

Zgłoszenie nowego miejsca zamieszkania w Urzędzie Skarbowym nie wiąże się dla Państwa z żadnymi niedogodnościami . Nie wymaga zmiany zameldowania, wymiany dokumentów czy załatwiania innych spraw urzędowych. Jedyną zmianą będzie zmiana właściwości urzędu skarbowego. Wszystkich mieszkańców Gminy Stare Bogaczowice obsługuje Urząd Skarbowy w Wałbrzychu, mający swoją siedzibę przy ulicy szkolnej 21 w Wałbrzychu.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych jest ważnym składnikiem dochodów gminy Stare Bogaczowice. Dzięki Twoim pieniądzom powstaną nowe chodniki, drogi, place zabaw.

Żeby Państwa podatki trafiły do budżetu Gminy Stare Bogaczowice wystarczy wypełnić formularz ZAP-3 lub CEIDG-1 (dla osób prowadzących działalność gospodarczą) i zaznaczyć w nim gminę Stare Bogaczowice jako miejsce zamieszkania.. Formularz należy dostarczyć do Urzędu Skarbowego lub Urzędu Gminy.

                                                               Wójt Gminy Stare Bogaczowice

                                                               Mirosław Lech