Rozliczenie dotacji ze środków budżetu gminy na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza związanych z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym lub biomasie.

Osoby które były zakwalifikowane do programu i zakończyły inwestycje mogą składać wnioski o wypłatę dotacji.

Wniosek

Załącznik