KONSULTACJE SPOŁECZNE

„Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stare Bogaczowice na lata2018-2032”.

Zainteresowani mogą zapoznać się z projektem Programu udostępnionym w formie elektronicznej na niniejszej stronie internetowej. Dokumentacja sprawy jest również do wglądu w siedzibie urzędu gminy w godzinach pracy urzędu.

Konsultacje trwają od 17 do 31maja 2019 r. 

Konsultacje odbywają się na podstawie Uchwały nr VI/61/2019 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w  sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stare Bogaczowice na lata 2018- 2032” 

Konsultacje przeprowadza się w formie zgłoszenia uwag i opinii na piśmie – osobiście lub drogą pocztową na adres Urzędu Gminy Stare Bogaczowice, bądź drogą mailową na adres rig@starebogaczowice.ug.gov.pl.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

 1. „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stare Bogaczowice na lata 2018-2032”.
2. Arkusz konsultacji.


Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stare Bogaczowice - do konsultacji

formularz konsultacji - azbest