W związku z ogłoszonym przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej programem „Wspieraj Seniora” informujemy, że osoby powyżej 70 roku życia z terenu naszej Gminy, które na czas pandemii zdecydują się pozostać w domach ze względu na swoje bezpieczeństwo, mogą uzyskać pomoc ze strony Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach w dostarczeniu niezbędnych artykułów spożywczych, higienicznych czy leków do miejsca zamieszkania Seniora. Osoby chętne do skorzystania z tego programu mogą skorzystać z ogólnopolskiej infolinii 22 505 11 11 – to infolinia, która przekieruje potrzeby Seniora do lokalnego ośrodka pomocy społecznej, a pracownicy tego ośrodka skontaktują się z Seniorem i ustalą szczegóły dotyczące udzielenia pomocy.

Co powinniście wiedzieć na temat programu „Wspieraj Seniora – Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów”:

1. Program skierowany jest do osób starszych w wieku 70 lat i więcej, które zdecydują się pozostać w domach w związku z utrzymującym się stanem epidemii, a ze względu na sytuację rodzinną nie mają zaspokajanych swoich potrzeb przez rodzinę lub osoby bliskie.

2. Senior, który potrzebuje pomocy powinien się skontaktować z ogólnopolską infolinią uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów – 22 505 11 11.

3. Osoby przyjmujące zgłoszenie przekierują prośbę Seniora do właściwego ze względu na jego miejsce zamieszkania Ośrodka Pomocy Społecznej.

4. Pracownik ośrodka pomocy społecznej skontaktuje się telefonicznie z Seniorem w celu weryfikacji zgłoszenia i ustalenia zakresu wsparcia i formy realizacji. Podczas rozmowy telefonicznej z Seniorem pracownik ośrodka podaje rozmówcy datę i godzinę zgłoszenia dokonanego przez Seniora – informacja ta stanowi dla Seniora zapewnienie, że rozmawia rzeczywiście z pracownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej a nie osobami, które mogą się pod taką osobę podszywać.

5. Seniorzy w ramach Programu mogą liczyć na dostarczenie im do miejsca zamieszkania artykułów spożywczych, środków higieny osobistej, leków. Za zakupy płaci Senior; Senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów. Pozostałe usługi takie jak: pomoc w np. sprawach urzędowych jest nieodpłatna.


ZASADY UDZIELANIA POMOCY SENIOROM W 4 KROKACH