Rolniku  spisz się przez Internet w Powszechnym Spisie Rolnym i pomóż zdobyć nagrody dla Naszej Gminy.


Wejdź na stronę https://spisrolny.gov.pl/ i weź udział w spisie rolnym. Potrzeby będzie pesel i numer gospodarstwa, który został wysłany do rolników pocztą,. Ankieta jest czytelna i przejrzysta, Przy każdym pytaniu jest wskazówka. 


Regulamin konkursu dla gospodarzy miast i gmin