Już po raz kolejny Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  reprezentując Gminę Stare Bogaczowice podpisał umowę na dostawę produktów żywnościowych z Bankiem Żywności we Wrocławiu.

W ramach wspomnianej umowy mieszkańcy Gminy, którzy spełniają formalne wymogi programu PO PŻ, mogą otrzymywać pomoc rzeczową w formie produktów żywnościowych. Pomoc jest skierowana zarówno do osób samotnych jak i rodzin. Osoby zainteresowane w/w formą wsparcia odsyłamy do lektury materiałów przesłanych przez Bank Żywności we Wrocławiu lub do kontaktu telefonicznego z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach (74 8452 730).

Informacja o programie pomocy