W minioną sobotę, w ramach projektu " Struga oczami dziecka", finansowanego w części z konkursu grantowego „DZIAŁAJ LOKALNIE2016 ", w szkole podstawowej wsi Struga odbyły się „Kreatywne warsztaty świąteczne", które prowadził doświadczony pedagog Jadwiga Tryniecka.

Dorośli wraz z dziećmi przygotowywali ozdoby i kartki świąteczne różnymi metodami technicznymi. W warsztatach wziął udział także Mirosław Lech Wójt Gminy Stare Bogaczowice.

Na koniec spotkania członkowie grupy „Nasza Struga” wręczyli okolicznościowe dyplomy
i podziękowali mieszkańcom swojej wsi, sponsorom, Gminie Stare Bogaczowice, Gminnej Biibliotece Publicznej oraz Szkole Postawowej za możliwość i pomoc w zrealizowaniu całego projektu