Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach  we współpracy z Bankiem Żywności we Wrocławiu rozpoczął realizację Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020 (PO PŻ) – Podprogram 2016, który jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Celem tego Funduszu jest ograniczanie ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego. Realizowany jest on we wszystkich krajach Unii Europejskiej i współfinansowany w 85% ze środków UE.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do osób i rodzin o niskich dochodach i udzielana jest w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

Jak skorzystać ze wsparcia Programu?

Osoby, których dochód nie przekracza określonego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kryterium (951 zł dla osoby samotnej, 771 zł na osobę w rodzinie) mogą uzyskać skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej w ośrodku pomocy społecznej właściwym dla ich miejsca zamieszkania.

Czas trwania: sierpień 2016 – czerwiec 2017

Dostawy  z Banku Żywności we Wrocławiu rozpoczęły się 17 października 2016r. i potrwają do końca kwietnia 2017 (maja 2017 – w przypadku sera). Dystrybucja z magazynu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Starych Bogaczowicach  przy ul. Głównej 150b ( magazyn przy Straży Pożarnej)  odbywa się  w   raz na dwa miesiące po otrzymaniu towaru z Banku Żywności.

PACZKI I POSIŁKI

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach  nie pobiera od odbiorców końcowych jakichkolwiek opłat za wydaną żywność, ani nie uzależnia wydania żywności od jakichkolwiek świadczeń na rzecz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach.

Dostępne w Podprogramie artykuły spożywcze:

14 produktów – artykuły skrobiowe (makaron jajeczny, ryż biały, herbatniki), artykuły mleczne (mleko UHT), artykuły owocowe i warzywne (groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, fasola biała, powidła śliwkowe), artykuły mięsne (gulasz wieprzowy z warzywami, szynka drobiowa, filet z makreli w oleju), cukier, olej rzepakowy.

Na ser podpuszczkowy dojrzewający będzie ogłoszony nowy przetarg – w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia planowane dostawy dopiero od stycznia 2017.

Łączna waga zestawu – 48,59 kg (bez sera – 46,19 kg)

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach  będzie realizował działania towarzyszące takie jak:

  • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa,
  • pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej):
  • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym,
  • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Bank Żywności we Wrocławiu na rzecz podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach, przy współpracy z OPL będzie realizował działania, takie jak:

  • warsztaty kulinarne (wspólne przygotowywanie posiłków prostych, pożywnych i zdrowych, z wykorzystaniem żywności z POPŻ oraz produktów sezonowych i lokalnych)
  • warsztaty edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych)
  • warsztaty żywieniowe (zasady zdrowego odżywiania, potrzeby żywieniowe, żywienie w różnych chorobach).