Firma OTREK Training and Consulting Sp. z o.o. z Wrocławia na zamówienie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy realizuje projekt pn. „AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZYCH KOBIET” skierowany do kobiet bezrobotnych i biernych zawodowo (w tym także kobiet przebywających na emeryturze). Projekt jest finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego i polega na przeszkoleniu i przygotowaniu do prowadzenia własnej działalności oraz wsparcie finansowe. Uczestniczki projektu, które zdecydują się podjąć działalność gospodarczą i utrzymać ją przez 12 miesięcy otrzymają jednorazową dotację w wysokości 23 398,68 PLN oraz wsparcie pomostowe przez 6 miesięcy w wysokości 1850 PLN/m-c. Poza wsparciem finansowym oferujemy także wsparcie szkoleniowo-doradcze w wymiarze 88 godzin w celu przygotowania uczestniczek do uruchomienia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Projektem tym objęty jest m.in. Powiat Wałbrzyski (ziemski), stąd szukamy wsparcia w różnych instytucjach samorządowych, urzędach pracy oraz w instytucjach pozarządowych.