Uwaga -  świadczeniobiorcy „500+” tj. świadczeń wychowawczych, zasiłków rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Zbliża się nowy okres zasiłkowy pobierania świadczeń wychowawczych, zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W związku z wprowadzeniem zmian w przepisach, które skutkują także zmianą wzorów wniosków prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami. 

informacja o nowym okresie zasiłkowym2 2017-2018.doc