VII EDYCJA FUNDUSZU TOYOTY "Dobre pomysły zmieniają nasz świat" - projekty realizowane w 2017r

Podobnie jak w poprzednich latach Fundacja Edukacji Europejskiej zaprasza organizacje typy non-profit z powiatu wałbrzyskiego i  inne podmioty realizujące inicjatywy dla dobra społeczności lokalnej nie nastawione na osiąganie zysku (np. fundacje, stowarzyszenia, szkoły, wspólnoty samorządowe, kluby sportowe itp.)  -  do składania wniosków o dotację na realizację projektów w obszarach:

EKOLOGIA i/lub PROMOCJA ZDROWEGO TRYBU ŻYCIA/REKREACJA

Projekty muszą przewidywać trwałą zmianę w otoczeniu i powinny być powiązane z działaniami edukacyjnymi lub podnoszeniem świadomości w zakresie wybranej dziedziny.

Pula środków do przekazania na realizację projektów w 2016r wynosi 80.000 zł a maksymalna kwota dotacji na realizację projektu wynosi 20.000 zł.

A oto ważne daty:

  • 18 października godzina 14.00 - Zespół Szkół nr 5 w Wałbrzychu, ul. Ogrodowa 2a - spotkanie konsultacyjno - szkoleniowe dla Wnioskodawców
  • Termin składania wniosków: od 5 października do 30 listopada 2016r
  • Termin ogłoszenia decyzji o przyznaniu wsparcia: 23 grudnia 2016r
  • Czas realizacji projektów: styczeń - czerwiec 2017r
  • Czas składania raportu końcowego: do 15 września 2017r

Komplet dokumentacji dotyczącej VII edycji Funduszu Toyoty - od 5 października 2015r znajdzie się na stronach:
www.fee.org.pl - w zakładce "Fundusz Toyoty"

www.zielonywalbrzych.plzapraszamy organizacje typy non-profit z powiatu wałbrzyskiego i  inne podmioty realizujące inicjatywy dla dobra społeczności lokalnej nie nastawione na osiąganie zysku (np. fundacje, stowarzyszenia, szkoły, wspólnoty samorządowe, kluby sportowe itp.)  -  do składania wniosków o dotację na realizację projektów w obszarach:

EKOLOGIA i/lub PROMOCJA ZDROWEGO TRYBU ŻYCIA/REKREACJA

Projekty muszą przewidywać trwałą zmianę w otoczeniu i powinny być powiązane z działaniami edukacyjnymi lub podnoszeniem świadomości w zakresie wybranej dziedziny.

Pula środków do przekazania na realizację projektów w 2016r wynosi 80.000 zł a maksymalna kwota dotacji na realizację projektu wynosi 20.000 zł.

A oto ważne daty:

  • 18 października godzina 14.00 - Zespół Szkół nr 5 w Wałbrzychu, ul. Ogrodowa 2a - spotkanie konsultacyjno - szkoleniowe dla Wnioskodawców
  • Termin składania wniosków: od 5 października do 30 listopada 2016r
  • Termin ogłoszenia decyzji o przyznaniu wsparcia: 23 grudnia 2016r
  • Czas realizacji projektów: styczeń - czerwiec 2017r
  • Czas składania raportu końcowego: do 15 września 2017r

Komplet dokumentacji dotyczącej VII edycji Funduszu Toyoty - od 5 października 2015r znajdzie się na stronach:
www.fee.org.pl - w zakładce "Fundusz Toyoty"
www.zielonywalbrzych.pl