Dzisiaj odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia na wspólną realizację zadań dotyczących zagospodarowania turystycznego „Wokół Trójgarbu”. Porozumienie podpisane zostało przez Mirosława Lecha Wójta Gminy Stare Bogaczowice, Adama Góreckiego Wójta Gminy Czarny Bór, Marka Fedoruka Burmistrza Szczawna Zdroju oraz Gabriela Grobelnego Nadleśniczego Nadleśnictwa Wałbrzych.

Zawarte porozumienie jest podstawą do utworzenia wspólnej dokumentacji projektowej w celu umożliwienia pozyskiwania środków finansowych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, a także innych, dostępnych źródeł finansowania na realizację zadań inwestycyjnych, szkoleniowych i doradczych związanych z koncepcją zagospodarowania turystycznego pod nazwą „Wokół Trójgarbu”.

Powstała już koncepcja zagospodarowania terenu. Jest to kontynuacja wcześniejszego projektu tj. "Ekomuzeum wokół Trójgarbu". Kluczową inwestycją będzie budowa wieży widokowej na Trójgarbie ale sygnatariusze porozumienia chcą też ożywić górę Chełmiec poprzez połączenie obu gór  siecią szlaków i ścieżek.


Porozumienie