Grupa nieformalna Sympatyków Nowych Bogaczowic dokonała uroczystego podsumowania projektu "Nowe Bogaczowice - to urokliwe okolice". Przy współudziale Stowarzyszenia Kwiat Lnu i Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności dokonano nasadzeń roślin na jednym z reprezentacyjnych placów wsi oraz  stworzono plenerowe miejsce spotkań seniorów gdzie postawiono grill i stoły wraz z ławkami. A co ciekawe, w pracach tych wzięli udział nie tylko mieszkańcy Nowych Bogaczowic. Sponsorzy i najbardziej aktywni pomocnicy otrzymali z rąk pani Sołtys Alicji Stępnik okolicznościowe medale.