Wójt Gminy Stare Bogaczowice ogłasza  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości  położonej na terenie gminy Stare Bogaczowice.

Podstawowe informacje o nieruchomości :

 1. Lokal użytkowy położony w Jabłowie przy ul. Głównej 74 o powierzchni  104,59 m2

Cena wywoławcza nieruchomości:                      50.000,00 zł.

Wadium:                                   5.000,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 09.12.2016r. o godz. 9.00 w sali nr 216  Urzędu Gminy w Starych Bogaczowicach, ul. Główna 132.

Do dnia 06.12.2016r. wadium powinno znajdować się na koncie Urzędu Gminy BGŻ O/Wałbrzych   32203000451110000000877670.

Wszelkie informacje pod numerem telefonu 74 84 52 163 - Anna Gudz Inspektor d/s gospodarki gruntami.