Ruszyła odbudowa zniszczonego mostu w drodze w Jabłowie wraz z odbudową drogi gminnej.

W ramach planowanych robót budowlanych projektuje się wykonać uzupełnienie ubytków w konstrukcji kamiennej przyczółków, wykonanie prac naprawczych polegających na zabezpieczeniu antykorozyjnym odkrytych bocznych powierzchni betonowych i spodu istniejącej płyty oraz wykonanie nowej żelbetowej płyty wyrównawczej kotwionej do istniejącej płyty pomostowej. Zamontowana zostanie też balustrada stalowa. Na drodze przewiduje się wykonanie nowej nawierzchni na podbudowie z kruszywa i warstwy nawierzchni bitumicznej o długości ok.220 mb.