Kulminacyjnym punktem obchodów 210 rocznicy "Bitwy pod Strugą" była inscenizacja potyczki pomiędzy polskimi ułanami z Legii Polsko-Włoskiej a wojskiem pruskim. Była to pierwsza potyczka ułanów z wojskami pruskimi na Śląsku, w której około 280 ułanów pokonało przeważające siły pruskie pod dowództwem majora Losthina (około 1400 żołnierzy i 4 działa). 

Szarża ułanów rozbiła jazdę prusaków i zmusili ich do odwrotu. Do niewoli wzięto około 800 żołnierzy pruskich.

W biwaku historycznym  wzięły udział profesjonalne Grupy Rekonstrukcji Historycznej epoki napoleońskiej na Dolnym Śląsku.