Często  będąc użytkownikiem dróg jesteśmy świadkami zdarzeń na nich występujących. Jeśli uznasz, że konieczna jest interwencja właściciela - zarządcy drogi bo np. na jezdnię przewróciło się drzewo, droga jest nieodśnieżona lub śliska powiadom go.

Zwracamy się z prośbą aby o problemach zgłaszać je bezpośrednio do zarządcy drogi,

Na terenie naszej gminy występują następujący zarządcy dróg :

1. Dolnośląska Służba Dróg i Kolei - pod ich pieczą znajduje się droga z Dobromierza przez Chwaliszów i Stare Bogaczowice do Szczawna -Zdroju oraz z Jabłowa przez Lubomin do Szczawna -Zdroju i węzła obwodnicy wałbrzyskiej.

W razie problemów kontaktujemy się z Służbą Utrzymania Wałbrzych/ Olszyniec

telefon (74) 843 11 17

2. Starostwo Wałbrzyskie - jest odpowiedzialne za drogę z Gostkowa do Starych Bogaczowic /do mostu wałbrzyskiego/ oraz drogi przez Strugę i Cieszów.  W Starych Bogaczowicach drogami powiatowymi są również drogi nad zalew i na ul. Wrony a także w kierunku na Sady Górne.

Kontaktujemy się z Wydziałem Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska

telefon (74) 84-60-667

3. Gmina Stare Bogaczowice -  pozostałe drogi na terenie wszystkich miejscowości.

Uwagi zgłaszamy  pod tel. nr. 74 8452719,  748452723