Wójt Gminy Stare Bogaczowice ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej gruntowej o numerze 683 w Starych Bogaczowicach. Przetarg ograniczony jest do właścicieli działek sąsiadujących z dz.683 t. do właścicieli działek nr. ewid 684 i 695 obręb Stare Bogaczowice.

Szczegóły w linku poniżej

Pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki 683 położonej w Starych Bogaczowicach