Od 15 stycznia 2021 roku zostaje uruchomiony telefon kontaktowy dedykowany osobom starszym i niepełnosprawnym, którzy nie będą mogli samodzielnie dotrzeć do punktu szczepień.

Pomoc będzie organizowana dla posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N, lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami, jak również dla osób mających trudności z dostępem do punktów szczepień (np. osoby starsze niemające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień).

Numer telefonu 791 614 783 dostępny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

Chętne osoby chcące skorzystać z pomocy w dotarciu do punktu szczepień proszone są o kontakt najpóźniej 3 dni przed planowanym szczepieniem.


Informujemy ponadto, że rejestracja do szczepień rozpocznie się zgodnie z przedstawionym na wstępie harmonogramem, a więc dla osób, które ukończyły 80 lat życia już od 15 stycznia br.

Rejestracji można dokonać na 3 sposoby:

1. Poprzez całodobową bezpłatną infolinię NFZ o numerze 989. Do zapisu jest potrzebny numer PESEL oraz numer telefonu komórkowego na który zostanie przesłane potwierdzenie umówienia wizyty na szczepienie, a także, na dzień przed terminami obu szczepień, przypomnienie o terminie szczepienia.

Rejestracji można dokonać osobiście bądź poprzez osobę bliską z rodziny. Podczas rejestracji zostanie uzgodniony termin oraz miejsce szczepienia.

2. Poprzez kontakt z wybranym punktem szczepień.

Praktyka Lekarza Rodzinnego Urszula Puskarz

Główna 163, 58-312 Stare Bogaczowice

Telefon: 74 845 22 10

PONIEDZIAŁEK08.00 - 14.00 i 17.00 - 18.00
WTOREK08.00 - 12.00 i 14.00 - 18.00
ŚRODA08.00 - 14.00 i 16.00 - 18.00
CZWARTEK08.00 - 14.00
PIĄTEK08.00 - 16.00

Wykaz aktualnych punktów szczepień znajduje się pod linkiem https://www.gov.pl/web/szczepimysie/punkty-szczepien.

3. Elektronicznie poprzez e-Rejestrację dostępną na portalu pacjent.gov.pl (dla osób posiadających profil zaufany)