Z radością informujemy, że partnerski wniosek dotyczący wymiany dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła, którego liderem jest Gmina Stare Bogaczowice, został pozytywnie rozpatrzony!

Niestety pandemia nie pozwoliła nam się spotkać i wspólnie cieszyć z pozyskanych funduszy. 23 lutego 2021 w imieniu wszystkich partnerów,Mirosław Lech Wójt Gminy Stare Bogaczowice podpisał umowę zawartą z Instytucją Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej o dofinansowanie projektu "Wymiana dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł źródeł ciepła w domach jednorodzinnych i mieszkaniach w domach wielorodzinnych, na obszarze Gminy Czarny Bór, Gminy Miejskiej Kamienna Góra, Gminy Kamienna Góra, Gminy Stare Bogaczowice oraz Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój" w ramach Osi Priorytetowej nr 3 "Gospodarka niskoemisyjna" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Całkowita wartość projektu wynosi 8 128 553,40 zł, z czego kwota dofinansowania to 5 642 072,38 zł. Gmina Stare Bogaczowice otrzyma w ramach niniejszego zadania dofinansowanie na poziomie 866 446 zł, co pozwoli na wymianę 64 wysokoemisyjnych źródeł ciepła.