Od 1 do 9 lutego 2021 r. trwa nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

Ogłoszenie o naborze, regulamin i formularz do pobrania ze strony

http://bip.starebogaczowice.ug.gov.pl/dokumenty/menu/84