Decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju zostaje przedłużony do 16 lutego 2021 r.

Wszystkie informacje znajdziecie Państwo linku poniżej

Narodowy Spis Powszechny 2021 nabór na rachmistrza spisowego