Wójt Gminy Stare Bogaczowice  uprzejmie zaprasza do wzięcia udziału w planowanych zebraniach wiejskich na terenie gminy, w trakcie których m.in. odbędą się wybory: sołtysa oraz rady sołeckiej. Szczegółowy harmonogram zebrań, oraz ich tematyka zostaną podane w obwieszczeniach, które ukażą się  7 dni przed terminem zebrania.

10 stycznia na godzinę 17 zaplanowane jest zebranie w Chwaliszowie

14 stycznia na godzinę 16.30 zaplanowane jest zebranie w Nowych Bogaczowicach

16 stycznia na godzinę 16.00 zaplanowane jest zebranie w  Jabłowie.

18 stycznia na godzinę 16.00 zaplanowane jest zebranie w Strudze.

22 stycznia na godzinę 16.00 zaplanowane jest zebranie w Cieszowie

23  stycznia na godzinę 16.00 zaplanowane jest zebranie w Lubominie

24  stycznia na godzinę 16.00 zaplanowane jest zebranie w Gostkowie

25  stycznia na godzinę 16.30 zaplanowane jest zebranie w Starych Bogaczowicach