Gmina Stare Bogaczowice wspólnie z innymi gminami z terenu  Aglomeracji Wałbrzyskiej przystąpiła do opracowania wniosku o dotację na wymianę kotłów grzewczych oraz modernizację instalacji grzewczych w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych (w lokalach mieszkalnych). W ramach projektu planujemy w latach 2019-2020 wymienić wysokoemisyjne źródła ciepła (zazwyczaj kotły węglowe) na instalacje wykorzystujące odnawialne źródła ciepła oraz kotły spalające biomasę (w tym pelet) lub paliwa gazowe.

UWAGA: wymianie nie podlegają kotły gazowe i olejowe, nie dopuszcza się też wymiany kotłów na kotły węglowe, niezależnie od ich klasy, w tym zasilane ekogroszkiem oraz na kotły olejowe.

Do dnia 01.02.2019 roku prosimy o składnie wstępnych deklaracji przystąpienia do projektu (dokument deklaracji do pobrania)

Informacja w Urzędzie Gminy Stare Bogaczowice, pokój nr 231, tel. 74 845 21 59).

Przewidywana wartość dotacji to maksymalnie 35 000,00 zł. Wartość dotacji nie może przekraczać 85 % wydatków, które podlegają refundacji. 

Wstępna deklaracja