Często  będąc użytkownikiem dróg jesteśmy świadkami zdarzeń na nich występujących. Jeśli uznasz, że konieczna jest interwencja właściciela - zarządcy drogi bo np. na jezdnię przewróciło się drzewo, droga jest nieodśnieżona lub śliska powiadom go.

Na terenie naszej gminy występują następujący zarządcy dróg :

1. Dolnośląska Służba Dróg i Kolei - pod ich pieczą znajduje się droga z Dobromierza przez Chwaliszów i Stare Bogaczowice do Szczawna -Zdroju oraz z Jabłowa przez Lubomin do Szczawna -Zdroju i węzła obwodnicy wałbrzyskiej.

W razie problemów kontaktujemy się z Służbą Utrzymaniową Wałbrzych/ Olszyniec

telefon (74) 84 53 357

2. Starostwo Wałbrzyskie - jest odpowiedzialne za drogę z Gostkowa do Starych Bogaczowic /do mostu wałbrzyskiego/ oraz drogi przez Strugę i Cieszów.  W Starych Bogaczowicach drogami powiatowymi są również drogi nad zalew i na ul. Wrony a także w kierunku na Sady Górne.

Kontaktujemy się z Wydziałem Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska

telefon 508 204 844

3. Gmina Stare Bogaczowice -  pozostałe drogi na terenie wszystkich miejscowości.

Uwagi zgłaszamy  pod tel. nr. 74 8452719. 

Jednocześnieprzypominamy, że właściciele terenów, do których  przylegają gminne chodniki, mają pewne obowiązki związane z ich utrzymaniem. Nie muszą co prawda troszczyć się o ich stan techniczny, ale za to powinni dbać o czystość. Obowiązkiem każdego właściciela jest uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż jego nieruchomości.  Przechodzień, który przewróci się i odniesie obrażenia ciała lub dozna uszkodzenia rzeczy, np. obuwia lub wózka dziecięcego, może domagać się naprawienia szkody na zasadach ogólnych przewidzianych w kodeksie cywilnym.